Niezwykle miło mi poinformować, iż Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie i Studio PiK Paweł Radomski zgodnie wyraziły wolę współpracy i m.in. realizację podstawowych celów PZITB.

Zgodnie ze statutem podstawowymi celami PZITB są:

  1. Dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny i etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków,
  2. Integracja środowisk branży budowlanej,
  3. Ochrona praw zawodowych swoich członków,
  4. Prezentowanie niezależnych opinii i ocen dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa,
  5. Organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

Paweł Radomski jako członek PZITB, a Studio PiK dzięki współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Rzeszowie w swojej ofercie usług posiada również rzeczoznawstwo budowlane.

https://www.pzitb.rzeszow.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.