Studio PiK – Architektura

Architekt Rzeszów: Projektowanie indywidualne, adaptacje projektów gotowych, projekty wnętrz. Oprócz projektowania indywidualnego kubatury i wnętrz oraz adaptacji projektów w mieście Rzeszów, architekt podejmie się dla Państwa doradztwa inżynieryjnego i doradzi odnośnie wyboru działki, projektu gotowego oraz wykonawcy robót. Zajmujemy się również nadzorem i odbiorem robót.

Studio PiK to pracownia architektoniczna, która oferuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego. Z inwestorami pracujemy od etapu przedinwestycyjnego po nadzory, zakończenie inwestycji i przekazanie kluczy. Dla klientów potrzebujących fachowej pomocy przy realizacji wymarzonego M pełnię nadzory autorskie oraz bieżącą kontrolę wykonawców. Dodatkowo prowadzę odbiory techniczne robót w tym odbiory techniczne mieszkań od deweloperów.

Projektowanie architektoniczne

Projekt indywidualny – architektura i projekty branżowe

Podejmując wyzwanie jakim jest budowa domu „dla siebie” proponuję zawsze wybór projektu indywidualnego. Dom powinien odzwierciedlać właściciela i spełniać wymagania Inwestora w 100% o co z zasady dba architekt prowadzący. Powinien być dopasowany do stylu życia, gustu i upodobań. Nowopowstający dom musi harmonijnie wpisywać się w działkę oraz w pełni wykorzystywać jej walory. Projektowanie zaczyna się od usytuowania budynku i poszczególnych wnętrz względem stron świata oraz otaczającej go przyrody czy sąsiadów. Korzystając z gotowych rozwiązań projektowych poprzez adaptacje nie zawsze udaje się spełnić wymagania świadomego architektonicznie inwestora oraz miejscowych wymagań / przepisów dotyczących danej działki (Planu Miejscowego (MPZP) czy warunków zabudowy (WZ-tki)).

Terminy i cena

Termin wykonania projektu i cena projektu są ustalane indywidualnie. Na projektowanie ma duży wpływ zaangażowanie Inwestora na etapie koncepcji budynku. Na cenę wpływa złożoność bryły, wielkość domu, lokalizacja oraz warunki gruntowe. Nie bez znaczenia pozostają również uwarunkowania prawne (MPZP / Decyzje WZ).

Adaptacje projektów gotowych

Jeżeli wybraliście Państwo swój wymarzony projekt domu jednorodzinnego z jednej z wielu ofert projektów gotowych, zapraszamy do skorzystania z usługi adaptacji projektów gotowych.

Czym jest adaptacja?

Zgodnie z przepisami, aby gotowy projekt stał się projektem budowlanym tj. takim, który spełni wymagania formalne do złożenia w Urzędzie aby uzyskać pozwolenie na budowę czy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych musi być wykonana tak zwana „adaptacja projektu gotowego”.

  • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalnych m.in.: warunków z MPZP, decyzji o warunkach zabudowy; warunków przyłączeniowych do sieci; decyzji wodno-prawnych; opracowania mapy do celów projektowych;
  • sprawdzenie zgodności projektu z MPZP / decyzją WZ;
  • sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu;
  • adaptacja projektu do warunków geotechnicznych gruntu;
  • projekt przyłączy do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi;
  • wprowadzenie ewentualnych zmian inwestorskich do projektu;
  • sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);
  • opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami rozporządzeń;
  • oraz inne niezbędne czynności konieczne do wykonania zależne od konkretnych uwarunkowań.
ZMIANY INWESTORSKIE

W zależności od potrzeb inwestora w każdym projekcie można wprowadzić ograniczoną ilość zmian projektowych w ramach adaptacji projektu gotowego. Zmiany mogą dotyczyć rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych. Doradzamy, na które elementy można zwrócić uwagę, a które to mogą mieć wpływ na koszty realizacji czy później na dalsze użytkowanie budynku.

Terminy i cena

Termin wykonania projektu i cena projektu są ustalane indywidualnie. Na czas i cenę realizacji projektu duży wpływ ma ilość koniecznych do uzyskania dokumentów administracyjnych koniecznych do poprawnego opracowania adaptacji projektu.

Projekty wnętrz

Projektowanie wnętrz stanowi uzupełnienie architektury obiektów. Projekt wnętrza zrealizujemy niezależnie od architektury kubaturowej. Niezależnie czy posiadacie Państwo projekt indywidualny, adaptacje projektu gotowego, projekt mieszkania od dewelopera architekt przygotuje oddzielne opracowanie projektowe.

Terminy i cena

Cena projektu jest ustalana indywidualnie. Wpływ na cenę ma łączna powierzchnia lokali objętych projektem.