Co robimy

Rzeszów odbiór mieszkania: Doświadczony inżynier Paweł Radomski w obecności Państwa = Nabywcy oraz przedstawiciela dewelopera przeprowadzi odbiór mieszkania przed podpisaniem protokołu odbioru oraz przekazaniem kluczy do mieszkania.

Co i jak? – czyli na jakiej podstawie

Obowiązująca ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli tzw. ustawa deweloperska reguluje stosunki między nabywcą a deweloperem. W związku z tym jako nabywca nieruchomości: domu, segmentu, mieszkania od dewelopera mamy zapewnioną pewną ochronę, a deweloper jest zachowania się zgodnie z zapisami ustawy. Między innymi reguluje ona co musi zawierać umowa deweloperska oraz w jaki sposób i kiedy następuje przeniesienie na nabywcę prawa własności lokalu na nabywcę.

Art. 27. ustawy wskazuje, iż odbiór lokalu mieszkalnego dokonywany jest w obecności nabywcy, po którym sporządza się protokół odbioru.

Podsumowując czy to oznacza, że odbioru należy dokonać tylko i wyłącznie osobiście?

Pytanie retoryczne. Odpowiedź: Nie. W przypadku braku doświadczenia z dziedziny budownictwa zachęcam do skorzystania z usług doświadczonego inżyniera Studio PiK znającego przepisy i normy odbiorowe, a przede wszystkim posiadającego odpowiednie doświadczenie w odbiorach, który jako Państwa przedstawiciel w Państwa obecności przeprowadzi rzeczowy odbiór mieszkania.

Jak działamy

1. Umówienie terminu odbioru lokalu i zapoznanie się z dokumentami

W pierwszej kolejności po potwierdzeniu lokalizacji inwestycji (Rzeszów i okolice) umawiamy telefonicznie i mailowo termin na odbiór mieszkania z naszym inżynierem. Najpóźniej na dzień przed odbiorem należy przekazać na adres mailowy dokumenty, ponieważ nasz inżynier musi się wcześniej z nimi zapoznać. Przede wszystkim:

 • Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik do Umowy deweloperskiej;
 • Standard wykończenia z prospektu;
 • Plan mieszkania (rzut budowlany lub architektoniczny z wymiarami);
 • Rzut instalacji: branży elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, gazowej;
 • *Obmiar powykonawczy / inwentaryzacja powierzchni – wykonany przez uprawnionego geodetę na zlecenie dewelopera;
 • *Zatwierdzone zmiany lokatorskie;
 • *Dokumentację fotograficzną instalacji przed zakryciem – jeżeli deweloper zobowiązał się taką dostarczyć nabywcy;
 • *Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej.

* Dokumenty nieobowiązkowe lecz przydatne podczas odbioru.

2. Weryfikacja stanu technicznego mieszkania od dewelopera

Podczas odbioru technicznego inżynier sprawdza przede wszystkim zgodność wykonania mieszkania z projektem, zmianami inwestorskimi, standardem wykończenia mieszkania oraz zgodności z prawem budowlanym i normami budowlanymi. Staram się wyeliminować usterki, które mogą mieć znaczący wpływ na podniesienie kosztów wykończenia mieszkania.

Aby skorzystać z oferowanej usługi nie trzeba zlecać projektu wnętrz Studio PiK.

3. Odbiór techniczny mieszkania Rzeszów – m.in. co sprawdzamy

Zgodność z projektem

 • Zgodność wykonania rozkładu pomieszczeń; poprawność wprowadzenia zmian lokatorskich; lokalizacja otworów drzwiowych i okiennych; zgodność ze standardem wykończenia; pomiar gabarytów otworów pod drzwi wewnętrzne
 • *Pomiar powykonawczy powierzchni na formatce dostarczonej przez klienta oraz wynik pomiaru dostarczany w następnym dniu roboczym.

Ściany i tynki

 • Kąty, pionowość i płaszczyznę; fakturę i strukturę; ubytki mechaniczne; zarysowania; zawilgocenie tynków; prawidłowość zamontowania kątowników; prawidłowość wykonania nacięć dylatacyjnych

Posadzki

 • Poziom; płaszczyznę; prawidłowość wykonania nacięć dylatacyjnych; zarysowania, ew. naprawy zarysowań; zawilgocenie posadzki i jej trwałość

Sufity – ocena tynków wizualna

 • *Poziom; *płaszczyznę; wysokość

Tarasy i balkony z okładzinami

 • Wykończenie; spadki; fugi; uszkodzenia i spękania; balustrady; obróbki blacharskie; wykończenie elewacji

Stolarka drzwiowa i okienna

 • Prawidłowość osadzenia i pracy; wyposażenie; uszkodzenia mechaniczne; zarysowania szyb; kontrola parapetów wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem uszkodzeń, prawidłowości montażu, wysokości montażu

Grzejniki wewnętrzne

 • Rozkład; prawidłowość montażu; kompletność obudowy grzejników; wyposażenie; gabaryty; uszkodzenia mechaniczne

Wentylacja

 • ** Drożność przewodów wentylacyjnych

Instalacje elektryczne i sanitarne

 • Lokalizacja gniazd, punktów świetlnych, włączników; opis tablicy bezpieczników; działanie dzwonka i domofonu; podejścia pod armaturę sanitarną i odpływy kanalizacyjne; montaż wodomierzy wody zimnej i ciepłej
 • *** Sprawdzenie obecności napięcia w każdym z gniazd – jeśli instalacja elektryczna zasilana jest prądem

Przynależności (komórki lokatorskie, miejsce postojowe / garaż)

 • Lokalizacja, gabaryty, wyposażenie

Uwagi:

*Na życzenie klienta

** W przypadku wentylacji grawitacyjnej pomiar ciągu odbywa się tylko w okresie zimowym

4. Protokół odbioru

Na zakończenie, wykryte usterki oznaczane są na miejscu i wpisywane do protokołu z odbioru. Protokół jest odczytany i przekazywany klientowi ze wskazaniem usterek odnotowanych do protokołu. Klient decyduje, które usterki należy wpisać do protokołu z deweloperem, ponieważ ostatecznie to klient jest stroną dla dewelopera.

*Na życzenie klienta opracowany zostanie protokół z dokumentacją fotograficzną zgodnie z cennikiem.

5. Normy i przepisy budowlane

Przegląd techniczny mieszkania przez inżyniera Studio PiK wykonywany jest w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje z zakresu przepisów i technik pomiarowych.