Odbiór miejsca postojowego i komórki lokatorskiej

Odbiór mieszkania od dewelopera wymaga od Nabywcy skrupulatności. Korzystając z poradników czy instrukcji przeprowadzenia odbioru mieszkania można wykonać taki odbiór samodzielnie. Niemniej jednak zachęcam do zatrudnienia jednej z działających na rynku firm oferujących profesjonalną pomoc przy odbiorach technicznych. Inżynier jest w stanie ocenić jakość wykonanych prac zgodnie ze sztuką budowlaną. Na terenie Rzeszowa i Podkarpacia zachęcam do skorzystania z moich usług odbiorów technicznych mieszkań @StudioPiK. Pomimo całej skrupulatności i samodyscypliny zatrudnienie fachowca eliminuje jeden z ważniejszych czynników: STRES.

O stresie piszę nie bez powodu. Łatwo zapomnieć, że w podczas przeglądu mieszkania również należy sprawdzić dodatkowe elementy, które zakupiliśmy razem z mieszkaniem. Chodzi jednym słowem między innymi o przynależności i miejsca postojowe.

Jak wykonać odbiór przynależności?

Odbiór miejsca postojowego w hali garażowej lub stanowiska parkingowego terenowego oraz odbiór piwnicy lub komórki lokatorskiej jest jedną z prostszych czynności jakie należy wykonać. Samo sprawdzenie ogranicza się do raptem kilku elementów i przy użyciu najprostszych narzędzi takich jak: miary i poziomnicy oraz ewentualnie dalmierza i wilgotnościomierza.

Komórka lokatorska lub piwnica

Jako Nabywca mamy prawo wnosić swoje uwagi dotyczące pomieszczeń przynależnych takich jak komórki lokatorskie i piwnice. Jakie elementy należy sprawdzić odbierając komórkę lokatorską?

 • Lokalizacja i oznaczenie komórki lokatorskiej i piwnicy. Zweryfikuj czy przekazywane pomieszczenie jest faktycznie tym, które zakupiłeś.
 • Sprawdź metraż komórki. Metraż sprawdzamy zgodnie z zasadami określonymi w umowie deweloperskiej.
 • Wysokość pomieszczenia: pomieszczenie może mieć minimalną wysokość 2m, przy czym dopuszcza się lokalne obniżenie pomieszczenia instalacjami do 190 cm.
 • Zgodność sposobu wygrodzenia pomieszczenia ze standardem deweloperskim, tj. materiał i rodzaj ścian komórki/piwnicy. Pamiętajmy, że pomieszczenia przynależne są wydzielone z przestrzeni budynku przegrodami czyli ścianami i stropem. Jeżeli ściany nie są doprowadzone do stropu i istnieje przerwa do stropu to jest to błąd dewelopera, który musi usunąć.
 • Drzwi i zamek: sprawdzamy sprawność działania drzwi i zamka wraz z klamką oraz poprawność montażu drzwi.
 • Instalacja oświetlenia komórki/piwnicy. Sprawdź, czy światło działa a włącznik nie jest uszkodzony.
 • Instalacja wentylacji: pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny spełniać normowe warunki dotyczące wentylacji pomieszczeń. Sprawdź jak to jest rozwiązane w przypadku Twojej komórki.
 • Wilgoć i wycieki. Pomieszczenie powinno być wolne od wilgoci, a instalacje w pomieszczeniu szczelne i bez wycieków.
 • Posadzka: sprawdź czy posadzka nie posiada zabrudzeń i pęknięć.
Fot. Różne propozycje sposobu wygrodzenia pomieszczenia komórki lokatorskiej / piwnicy.

Co sprawdzamy jeśli chodzi o miejsce postojowe?

 1. Lokalizacja zakupionego miejsca postojowego. Warto na czas odbioru przygotować sobie wszystkie dokumenty, które były załącznikami do umowy deweloperskiej w tym rzuty hali garażowej ze wskazanym jednoznacznie miejscem postojowym, który zakupiliśmy. Chodzi o lokalizację na odpowiedniej kondygnacji oraz w przestrzeni hali.
 2. Wykonanie oznakowania miejsca. Każde miejsce postojowe winno być jednoznacznie oznaczone jeżeli chodzi o jego numer oraz powinny być wymalowane poziome linie rozdzielające stanowiska.
 3. Sprawdzamy wymiary poziome stanowiska. Obecne przepisy mówią o szerokości 2,5 m i długości 5,0 m. Szczegółowo o wielkości stanowisk postojowych i ich wymiarach piszę niżej, ponieważ niekoniecznie muszą być takie jak tutaj napisałem.
 4. Odległości stanowiska od elementów konstrukcyjnych budynku: ścian i słupów.
 5. Sprawdzamy wysokości elementów instalacji (min. 2,0 m) i konstrukcji (min. 2,2 m) od poziomu posadzki. Graniczne wartości nie mogą być przekroczone. Tutaj warto rozejrzeć się również po całej hali garażowej i drogach manewrowych parkingu. Nigdzie nie powinno być ograniczeń wysokości poniżej wskazanych wartości.
 6. Jakość i spadki posadzki miejsca postojowego. Tak droga manewrowa i miejsca postojowe powinny posiadać spadki do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego. W zależności w jakiej technologii wykonana jest posadzka garażu zwróć uwagę czy beton nie jest popękany, a kostka równo ułożona. Posadzka nie powinna posiadać jakichkolwiek zabrudzeń w tym ropopochodnych i smarów.
 7. Zawilgocenia i wycieki np. z instalacji. Hale garażowe zlokalizowane współcześnie są jako kondygnacje przyziemia lub kondygnacje podziemne. Należy dokładnie sprawdzić, czy na sąsiadujących ścianach nie ma zawilgoceń i ewentualnych przecieków na skutek źle wykonanej hydroizolacji oraz czy nie ma aktywnych wycieków z licznych instalacji występujących na kondygnacji.
 8. Weryfikujemy części wspólne hali garażowej tj. drogę manewrową, parametry bramy garażowej, właściwości pochylni.

Właściwe wymiary miejsca postojowego

Przepisy traktujące o właściwych wymiarach miejsca postojowego znajdziemy w warunkach technicznych(WT)  §21 ust. 1. Pkt 1) (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. Zm): Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej szerokość 2,5 m i długość 5 m, a dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne odpowiednio szersze 3,6 m.

Fot. Minimalne wymiary pojedynczego stanowiska postojowego oraz minimalne wysokości do konstrukcji i spodu instalacji.

Trzeba podkreślić, że wskazane wymiary obowiązują dla projektów opracowanych po 1 stycznia 2018 r. Budynki, które posiadają dokumentację i decyzję pozwolenia na budowę sprzed 2018 r. mogą mieć miejsca postojowe o minimalnych wymiarach szerokości 2,3 m i długości 5 m. Zmiana WT, która nastąpiła od 2018 r. jest wyraźnie korzystna ze względów użytkowych.

Dodatkowo WT §104. Ust. 3. Odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a:
1) ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m;
2) słupem powinna wynosić co najmniej 0,1 m pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu.

Ważne części wspólne hali garażowej

Wysokość w całej hali garażowej

Garaż dla samochodów osobowych powinien mieć wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2,0 m (WT §102. Pkt. 1))

Brama garażowa

Wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2,0 m w świetle (WT §102. Pkt. 2)). Sprawdź czy brama garażowa posiada od strony hali przycisk do otwierania, który przyda się w przypadku braku działania pilota lub aplikacji do sterowania bramą w przypadku automatyzacji i braku zasięgu GSM w hali garażowej. Bramy automatyczne powinny być wyposażone w możliwość awaryjnego ręcznego otwierania. Warto sprawdzić w jaki sposób je obsłużyć.

Droga dojazdowa i pochylnia

Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu przy usytuowaniu prostopadłym miejsc postojowych szerokości minimum 5,0 m (WT §104. Ust. 1. Pkt 1)). Przy innym układzie miejsc postojowych niż prostopadłe dopuszczalne są inne wartości dla szerokości drogi.  Układy kątowe dla miejsc w hali garażowej rzadko spotykane.

W garażach wielostanowiskowych jedno- i dwupoziomowych maksymalne nachylenie pochylni  (WT § 70 ust. a)) wynosi:

– 15% nachylenia dla pochylni usytuowanych na zewnątrz bez przekrycia

– 20% nachylenia dla pochylni wewnątrz budynku lub pod dachem

Sprawność instalacji oświetlenia

Niezwykle ważną instalacją w hali garażowej jest instalacja oświetlenia. Lampy realizowane są jako uruchamiane poprzez czujkę ruchu. Zwróć uwagę na oświetlenie awaryjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Drogi ewakuacyjne

Zwróć uwagę na możliwość ewakuacji z hali garażowej. Czy drogi ewakuacyjne są we właściwy sposób oznakowane, a drzwi na drogi ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe) lub bezpośrednio na zewnątrz budynku czy posiadają możliwość swobodnego otwarcia i ucieczki.

Fot. Minimalne odległości stanowiska postojowego od słupów i ściany.

Sprawdź jakość posadzki miejsca postojowego

Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody. (WT §21 i §107). Posadzka nie powinna być popękana, a kostka równo ułożona. Sprawdź czy na posadzce nie ma zabrudzeń substancjami ropopochodnymi i smarami jak i również innymi pozostałościami pobudowlanymi.

Instalacja LPG

Niestety nie wszystkie projekty garaży uwzględniają możliwość wjazdu i parkowania samochodów wyposażonych w instalację LPG. Jeśli posiadacie Państwo taki samochód warto jeszcze na etapie zakupu mieszkania zapytać dewelopera o ograniczenia przyjęte przez projektanta w dokumentacji projektowej w korzystaniu samochodów właśnie z taką instalacją. Chociaż zakazy nie są regulowane przepisami prawa, to ze względów m.in. na słabą wydajność wentylacji mechanicznej lub jej brak deweloperzy lub wspólnoty mieszkaniowe mogą nałożyć takie ograniczenia.

Garaż – czego jeszcze można się spodziewać?

Dosyć popularnym rozwiązaniem w halach garażowych jest stosowanie różnego typu platform parkingowych. Ograniczenia przestrzenne dzięki zastosowaniu platform mogą zwielokrotnić liczbę miejsc postojowych. W przypadku oferty platform parkingowych przez deweloperów należy zwrócić uwagę, że możliwość korzystania wymaga okresowego badania technicznego UDT co będzie się wiązało z kosztami, które będzie ponosił właściciel miejsca postojowego.

Fot. Wygrodzenie komórek lokatorskich z przestrzeni hali garażowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *