Techniczny odbiór stolarki okiennej i drzwiowej, cz.2

Jak już mogłeś się dowiedzieć z artykułu Techniczny odbiór stolarki okiennej i drzwiowej, cz.1, który traktował o drzwiach, to zagadnień, które należy sprawdzić podczas odbioru swojego mieszkania od dewelopera w zakresie stolarki jest sporo. Pamiętajmy, że moment odbioru technicznego i sprawdzenie wszystkich elementów standardu deweloperskiego obiecanego w umowie jest niezwykle istotny i może Cię on uchronić przed niepotrzebnymi nakładami finansowymi na usunięcie usterek elementów, których nie obejmuje rękojmia, we własnym zakresie.

Stolarka okienna, czyli różnego typy okien i drzwi balkonowych to jeden z najważniejszych elementów w domu czy mieszkaniu. Powinna stanowić jednolity i trwały system ze ścianą wraz z izolacją termiczną budynku. Niestety to co Nabywcy najczęściej wiedzą o stolarce okiennej to informacja z prospektu informacyjnego np. „okna PCV” i co najwyżej kilka zdawkowych informacji o ilości komór, pakiecie szybowym czy wyposażeniu w nawietrzaki. Przygotowując się do odbioru technicznego  mieszkania samodzielnie lub korzystając z usług fachowca warto poprosić dewelopera o przekazanie dodatkowych dokumentów, które będą pomocne w ocenie jakości stolarki:

  • Wyciąg z dokumentacji projektowej – opis techniczny z projektu architektonicznego dot. Wymagań dla stolarki okiennej;
  • Rysunki zestawienia stolarki okiennej;
  • Wyciąg z dokumentacji powykonawczej – Karty materiałowe zawierające: Deklaracje właściwości użytkowych zamontowanych okien, Deklaracje zgodności, Karty katalogowe, Aprobaty techniczne, Atesty, Dopuszczenia, Certyfikaty, Raporty z badań, itp.

Klasyfikacja okien – wiedza wcale nie tajemna

Dzięki wyżej wymienionym dokumentom będziemy w stanie ocenić „standard”, który deweloper nam przekazuje, a który my odbieramy. Co może się kryć pod hasłem STANDARD?

Okna możemy dzielić pod kątem wielu parametrów: materiału, ze względu na lokalizację, konstrukcję, sposobu otwierania, ze względu na kształt, ilość szyb oraz dodatkowe cechy, którymi powinny się charakteryzować.

  • Ze względu na materiał wyróżniamy 3 główne typy okien: drewniane, metalowe (aluminiowe i stalowe) i plastikowe (PCV).
  • Ze względu na lokalizację: elewacyjne (fasadowe), balkonowe (tarasowe – z możliwością wyjścia na zewnątrz), dachowe (inaczej okna połaciowe).
  • Ze względu na konstrukcję: jednoramowe, krosnowe, ościeżnicowe, skrzynkowe.
  • Ze względu na sposób otwierania: stałe, rozwieralne, uchylne, rozwieralno-uchylne, przesuwne, obrotowe, wyłazowe.
  • Ze względu na kształt: prostokątne, kwadratowe, łukowe, trójkątne, trapezowe.
  • Ze względu na ilość szyb: dwuszybowe, trzyszybowe.
  • Ze względu na dodatkowe cechy: odporność na włamanie, klasa odporności  ogniowej, izolacyjność termiczna (przenikalność cieplna), izolacyjność akustyczna, odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, przepuszczalność powietrza, przepuszczalność światła, współczynnik promieniowania słonecznego…

Dużo tego, to prawda. Należy jednak pamiętać, iż za zgodność wykonania budynku z dokumentacją projektową odpowiada kierownik budowy co oświadcza ostatnim wpisem w Dziennik Budowy przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli w trakcie odbioru technicznego nie stwierdzimy rozbieżności w zakresie odstąpienia od projektu i niezgodności ze stanem faktycznym to pamiętajmy o tym, że na wady ukryte obowiązuje pięcioletnia rękojmia.

Odbiór samodzielny

Pomimo wspomnianej rękojmi i gwarancji nie należy pomijać okien w trakcie odbioru. Odbiór stolarki okiennej może być bardzo czasochłonny. Wszelkie wady i usterki mechaniczne z chwilą przejęcia mieszkania przechodzą na nabywcę (zachodzi bowiem domniemanie, że spowodował je w trakcie użytkowania sam właściciel). Zatem co i w jaki sposób sprawdzić i czy potrzebujemy jakiś specjalnych urządzeń?

Warunki odbioru okien są ściśle określone w normach oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Dostęp do tych dokumentów nie jest powszechny, ale nie niemożliwy. Skrótowo wskazują one, że odbioru szyb należy dokonywać z odległości w rozproszonym świetle. Podczas odbioru okien faktycznie będziemy potrzebowali kilku prostych urządzeń: poziomnicy, miary, szmatki. Zatem co sprawdzamy oraz w jaki sposób:

Lokalizacja i gabaryty okien

Porównując stan faktyczny z projektem i standardem sprawdzamy lokalizację okien w poszczególnych pomieszczeniach. Oprócz lokalizacji z projektu możemy odczytać wymiary okna. Zwyczajowo jest to wymiar podany w świetle muru. Kierunki i sposoby otwierania okien odczytamy z zestawienia stolarki dołączonej do projektu (zwyczajowo musimy poprosić o udostępnienie dewelopera tych rysunków, gdyż nie są one załącznikiem do Umowy czy prospektu informacyjnego).

Estetyka wykonania okien

Podczas odbioru technicznego mieszkania tak jak ogólnie mieszkanie powinno być wysprzątane to okna powinny być umyte i pozbawione zabezpieczeń fabrycznych ram w postaci folii. Ramy okienne, szyby, uszczelki nie mogą być zabrudzone zaprawą tynkarską, farbą, pyłem budowlanym oraz innymi pozostałościami pobudowlanymi czy pianą montażową. Oczywiście mogą się zdarzyć drobne zacieki, których aby nie pomylić z rysami, czy zadrapaniami możemy delikatnie zetrzeć wspomnianą szmatką (w przypadku pozostałości budowlanych typu klej i tynk odradzam samodzielne usuwanie podczas odbioru, ponieważ możemy sami w tym momencie spowodować zadrapania i rysy).

W tym punkcie można również wspomnieć o estetycznym wykonaniu szpalet czyli wnęk okiennych wewnętrznych i zewnętrznych.

Sprawność mechanizmu otwierania okien

Działanie stolarki jest sprawą priorytetową. Poza zastanym stanem regulacji należy uzyskać w czasie odbioru informacji na temat serwisowania i regulacji w trakcie trwania gwarancji (odnośnie ilości oraz odpłatności serwisu gwarancyjnego).

Źle wyregulowana stolarka okienna od samego początku może sprawić wiele problemów. Będzie nieszczelna, skrzydło okienne może ocierać o ramę uszkadzając profile. Podczas oceny mechanizmu otwierania okien należy sprawdzić trwałość zamocowania klamki do ramy, czy okna i drzwi balkonowe dobrze się otwierają i zamykają, czy ponownie się uszczelniają, czy działa mikrowentylacja i rozszczelnienie. Pamiętać należy o konieczności łatwego działania klamki oraz możliwości domknięcia klamki do pozycji końcowych.

Za szczelne zamknięcie okien odpowiadają okucia. Dlatego przy ocenie działania mechanizmu zwracamy uwagę na rozmieszczenie oraz ilość okuć, które gwarantują szczelność stolarki poprzez odpowiednie dociśnięcie uszczelek ram i skrzydła. Przy ocenie okuć zwracamy uwagę czy zaczepy na ramie są umiejscowione w taki sposób, aby przy zamknięciu okna czopy skrzydeł uszczelniały stolarkę.

Ocena techniczna ram i skrzydeł okiennych

Właściwa ocena ram i skrzydeł okien i drzwi balkonowych zaczyna się od sprawdzenia czy okna zamontowane są pionowo oraz czy kąty są zachowane. Dla bardziej wnikliwych: długości przekątnych w oknach również powinny się zgadzać 😉 Otwarte okno w kącie 90 stopni oraz w każdym innym pośrednim nie powinno przy bezwietrznej pogodzie i braku przeciągu samoczynnie się zamykać lub otwierać. Taki symptom może oznaczać krzywy montaż lub brak właściwej regulacji okna.

Ramy i skrzydła okienne sprawdzamy pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych: zadrapań, odpryśnięć, odbarwień, rozwarstwienia okleiny (w przypadku okien dwukolorowych) oraz czy nie mają wad fabrycznych m.in. szczelin na łączeniach profili ram.

Ocena techniczna szyb

Przy ocenie szyb i pakietów szklanych oceniamy, czy nie występują zarysowania oraz wady punktowe w postaci pęcherzyków powietrza lub ciemnych kropek. Nie do przyjęcia są zabrudzenia wewnątrz pakietów szklanych mogące powstać na etapie produkcji. Częstą wadą szkła jest również występowanie tzw. Soczewek. Szyby osadzane są w ramie i dociskane do ramy uszczelkami. Wykrzywiona i zgnieciona uszczelka przy szybie również jest wadą stolarki, którą należy wpisać do protokołu. Podczas montażu szyb pod te uszczelki czasami wejdzie brud, który również należy zgłosić.

Nie należy również zapominać o tym, że pakiety szklane, aby zapewnić odpowiednie współczynniki przenikania ciepła wypełniane są gazem. W przypadku braku szczelności pakietów wewnątrz okna wraz z powietrzem może pojawić się wilgoć i w takim wypadku cały pakiet nadaje się do wymiany.

Kompletność pozostałego wyposażenia okien

Podczas sprawdzania okien trzeba zwrócić uwagę czy wszystkie drobne elementy wyposażenia zostały  zamontowane: klamki, plastikowe zaślepki okuć i zawiasów, okapniki zewnętrzne, nawietrzaki.

Każde okno i drzwi balkonowe wyposażone są we właściwe uszczelki. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na ich osadzenie w profilach, nie mogą falować ani mieć wgnieceń, powinny być odpowiednio połączone w narożnikach np. poprzez sklejenie.

Do dodatkowego wyposażenia okien możemy również zaliczyć rolety zewnętrzne lub żaluzje. Do właściwego sprawdzenia tych elementów powinniśmy zapoznać się z właściwą specyfikacją i certyfikatami.

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

W przypadku parapetów wewnętrznych sprawdzamy, czy nie są porysowane oraz czy nie występują przebarwienia. Oceniamy materiał oraz grubość zamontowanych parapetów wewnętrznych zgodną ze standardem oraz wysokość parapetu od posadzki. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne muszą być trwale osadzone i nie powinny się przemieszczać, tj. nie powinny się poddać naszemu naciskowi czy delikatnemu uniesieniu. Przy dobrze osadzonych parapetach nie ma żadnych szczelin pomiędzy parapetem a murami mieszkania. Ważne jest aby zewnętrzne parapety miały spadek.

Lista kontrolna

Przystępując do odbioru warto przygotować sobie listę kontrolną z wszystkimi wskazanymi w powyższym artykule punktami. Lista taka może uchronić was przed pominięciem podczas odbioru któregoś z elementów.

Zapraszamy do skorzystania z usługi inżyniera Studio PiK, który dzięki praktyce w odbiorach oraz znajomościom przepisów i norm może sprawnie przeprowadzić dla Państwa odbiór, sprawdzając skrupulatnie krok po kroku elementy standardu deweloperskiego Waszego mieszkania czy domu.

Zapraszam do śledzenia strony oraz profilu na Facebooku @studiopikrzeszow

Nieprawidłowości stolarki podczas użytkowania mieszkania

Niewłaściwe osadzenie okien (zastosowanie niewłaściwych kotew montażowych, brak ciągłości izolacji piany montażowej, brak izolacji folii) może powodować podczas użytkowania mieszkania przedmuchy spod parapetów, przenikanie wilgoci oraz mostków termicznych. Do stwierdzenia wady ukrytej konieczna będzie profesjonalna ekspertyza z użyciem wysokiej jakości i rozdzielczości kamer termowizyjnych, które wskażą problem, a doświadczony rzeczoznawca wskaże przyczynę problemu i sposób naprawy wady. Na tego typu wady ukryte Nabywca ma 5-cio letnią rękojmię zgodnie z Kodeksem Cywilnym.