Kryteria oceny jakości wyrobów szklanych określone są Normami oraz wewnętrznymi Kryteriami jakościowymi opracowanymi przez producentów pakietów szklanych (dostępne na stronach internetowych producentów). Podczas odbioru i przeglądu technicznego mieszkania od dewelopera jednym z istotniejszych elementów oceny są okna. W poprzednim poradniku (ODBIÓR STOLARKI OKIENNEJ) opisałem ogólnikowo elementy, na które należy zwrócić uwagę odbierając okna. W tym krótkim artykule zaznaczę istotne elementy dotyczące odbioru szyb i wskażę czy i jakie wady szklenia są dopuszczalne, a które nie.

Przystępując do odbioru technicznego mieszkania należy się spodziewać, iż deweloper przygotuje mieszkanie na odbiór. Co to znaczy? Powinniśmy oczekiwać, iż mieszkanie będzie wysprzątane i wolne od pozostałości budowlanych, a okna będą umyte. Bez tego warunku można odstąpić od odbioru okien wskazując do protokołu z odbioru fakt nie umytych okien i brak możliwości oceny stanu pakietów szybowych. Odradzam samodzielne mycie lub doczyszczanie szyb podczas odbioru.

Przeprowadź wzrokową kontrolę szkła

Zgodnie z Normami i Kryteriami jakościowymi producentów kontrolę należy przeprowadzić w naturalnym świetle dziennym przy równomiernie zachmurzonym niebie lub na jednolitym szarym tle. Ocenę obecności wad przeprowadza się z odległości min. 2 m przy pionowej pozycji szyby patrząc na szyby pod kątem prostym. Ewentualne wady szyb, zaobserwowane w powyższych warunkach podlegają ocenie na zgodność z określonymi wymaganiami.

Podczas kontroli wzrokowej szyby patrzysz przez szybę, a nie na szybę.

Dopuszczalne tolerancje dla wad punktowych i liniowych

Dla potrzeb oceny jakości szyb, powierzchnię szyb dzielimy na trzy umowne obszary:

  • K – obszar krawędziowy – wynosi on 15 mm od krawędzi szyby i najczęściej jest on zasłonięty przez ramę okienną
  • B – obszar brzegowy – 50 mm od krawędzi
  • G – obszar główny, centralna część szyby
Fot. Wada punktowa szkła.

Defekty i wady punktowe i pęcherze

Nazwa i wielkość wadyK
Obszar krawędziowy
(15 mm)
B
Obszar brzegowy
(50 mm)
G
Centralny obszar szyby
Ø ≤ 0,5 mmdozwolone bez ograniczeńdozwolonedozwolone
0,5 < Ø ≤ 1,0 mmdozwolone bez ograniczeńdozwolone, nie skupionedozwolone, nie skupione
1,0 < Ø ≤ 2,0 mmdozwolone bez ograniczeń1 szt./mb obwodu szyby2 szt./m2,
max 5 szt.
Ø > 2,0 mmdozwolone bez ograniczeńniedopuszczalne wady
Ø > 3mm
niedopuszczalne

Wady liniowe: zarysowania

Nazwa i wielkość wadyK
Obszar krawędziowy
(15 mm)
B
Obszar brzegowy
(50 mm)
G
Centralny obszar szyby
* zarysowania włosowatedozwolone bez ograniczeńdozwolone, ale nie w skupiskachdozwolone, ale nie w skupiskach
rysydozwolone bez ograniczeńdozwolona pojedyncza rysa o długości ≤ 30 mm,
suma długości wszystkich rys ≤ 90 mm
dozwolona pojedyncza rysa o długości ≤ 15 mm,
suma długości wszystkich rys ≤ 15 mm
Fot. Zarysowania powierzchni szyby.
Fot. Zarysowania powierzchni szyby.

Inne wady – na co szczególnie warto zwrócić uwagę

  • Wklęsłość/wypukłość szyb zespolonych- sferyczne lub półsferyczne zaburzenia szkła
  • Różnice kolorystyczne
  • Zabrudzenia szkła – nie dopuszcza się zabrudzeń wewnątrz szyby zespolonej widocznych z odległości 2m, większych niż określone w tabelach
  • Odpryski, wyszczerbienia, uszkodzenia krawędzi szyb i pęknięcia
  • Wady dotyczące ramek dystansowych i szprosów – odkształcenia i
  • Wypływy butylu – przekraczające dopuszczalne 5mm
  • Rozszczelnienie – utrata szczelności wewnętrznej komory szyb zespolonych i ucieczka gazu szlachetnego
Fot. Pęknięcie szyby przy listwie dociskowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.