Wzajemne stosunki stron umowy deweloperskiej tj. Dewelopera i Nabywcy reguluje tzw. Ustawa deweloperska. Końcem czerwca opublikowana została Nowa Ustawa deweloperska (Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. 2021 poz. 1177) do ściągnięcia tutaj.

Co prawda do jej wejścia w życie jest jeszcze trochę czasu (12 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 01.07.2022 r.), ale żeby deweloperzy mogli sprzedawać swoje inwestycje w oparciu o Starą Ustawę z 2011 r. muszą rozpocząć sprzedaż przedsięwzięć przed datą wejścia w życie nowej.

Zmian w stosunku do starej jest tak dużo, że musiała powstać nowa Ustawa. W kilkunastu slajdach przedstawiam, jakie kwestie uległy zmianom.

Co prawda do jej wejścia w życie jest jeszcze trochę czasu (12 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 01.07.2022 r.), ale żeby deweloperzy mogli sprzedawać swoje inwestycje w oparciu o starą Ustawę z 2011 r. muszą rozpocząć sprzedaż przedsięwzięć przed datą wejścia w życie nowej.

Na pewno Ustawa zapewnia wzmocnienie pozycji Nabywcy, ale gwarantowanym, według mnie, skutkiem będzie również wzrost cen nieruchomości z powodu konieczności wprowadzenia nowych narzędzi przez deweloperów dla obsługi Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz MRP (mieszkaniowe rachunki powiernicze).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.