Październik jest idealnym czasem dla omówienia tematu przeglądu mieszkania w zakresie instalacji grzewczych. Z racji rozpoczęcia „sezonu grzewczego” większość z nas zaczyna się przyglądać instalacji ogrzewania pod kątem działania, obsługi, wydajności itp.

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej nie zawsze mamy możliwość sprawdzenia czy grzejniki działają. W końcu sezon grzewczy nie trwa cały rok, a mieszkania odbieramy o każdej porze. Co zatem sprawdzamy?

Jak wygląda kontrola instalacji ogrzewania podczas odbioru mieszkania?

Ważnym elementem podczas przeglądu technicznego mieszkania jest znajomość dokumentacji projektowej oraz „standardu deweloperskiego”. Mówiąc o dokumentacji projektowej mam na myśli część dokumentacji dotyczącej instalacji grzewczych właśnie oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Standard robót wykończeniowych precyzuje nam zakres dostaw wykonawcy dotyczący instalacji.

Przygotowując się do odbioru mieszkania warto wiedzieć co jest źródłem ciepła oraz jakiego rodzaju ogrzewanie i systemy są zaproponowane w naszym lokalu. Możliwych rozwiązań jest całkiem sporo: ciepło systemowe (inaczej sieciowe lub miejskie), własne kotłownie, kotły gazowe indywidualne, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła i inne alternatywne źródła ciepła. Zasadniczo każde ze wskazanych ma swoje wady jak i zalety. Różnić się będą wysokością kosztów poniesionych na opłaty związane ze zużyciem energii jak i wysokością opłat serwisowych. Najczęściej spotykamy ogrzewanie mieszkań paliwem gazowym dzięki jedno- i dwufunkcyjnym kotłom grzewczym (najczęściej w domach jednorodzinnych) i ciepłem systemowym bądź ze zbiorowej kotłowni. W blokach mieszkalnych oprócz tradycyjnego centralnego ogrzewania opartego o piony i cyrkulację coraz częściej spotykamy systemy grzewcze oparte o mieszkaniowe węzły cieplne popularnie zwane „logotermami”.

Lokalizacja i gabaryty – koniecznie zabierz ze sobą metrówkę

Po rozpoznaniu rodzaju zastosowanego źródła ciepła w mieszkaniu, dalszy etap kontroli hydraulicznych instalacji grzewczych z grubsza przebiega podobnie. Pierwszym elementem instalacji ogrzewania w mieszkaniu jest skrzynka rozdzielacza. Może ona być zamontowana podtynkowo lub natynkowo. Rozdzielacze w zależności od zastosowanego rodzaju ogrzewania tj. grzejnikowego, podłogowego i miksu grzejnikowego z podłogowym, będą się różnić budową i towarzyszącym osprzętem. W skrzynce rozdzielczej sprawdzamy występowanie ewentualnych wycieków na połączeniach oraz czy rozdzielacz pętli grzewczych, w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, jest jednoznacznie opisany, ze wskazaniem pętli ogrzewania.


Fot. Przykład rozdzielacza instalacji grzejnikowej c.o.


Fot. Przykład rozdzielacza instalacji ogrzewania podłogowego. Rozdzielacz wyróżnia się obecnością rotametrów. Pętle ogrzewania powinny być opisane w skrzynce rozdzielacza.
Fot. Błędne zastosowanie skrzynki podtynkowej jako natynkowej.

Po kontroli skrzynki rozdzielacza przystępujemy do weryfikacji ilości, rozmieszczenia grzejników i ich gabarytów i mocy zgodnie z dokumentacją projektową. Przy pomocy metrówki sprawdź każdy z wymiarów grzejników. Pełnej dokumentacji projektowej właściwie nigdy Nabywca nie otrzymuje automatycznie i należy poprosić o nią dewelopera przed odbiorem. Niestety dokumentacja nie zawsze jest przygotowana rzetelnie pod kątem ewentualnych kolizji instalacji. Koniecznie musimy sprawdzić czy przy naszym grzejniku nie zostało wykonane np. gniazdo instalacji elektrycznej oraz czy grzejnik łazienkowy nie jest zainstalowany pod kratką wentylacyjną. Kolizje w dokumentacji projektowej powinny być wykryte na etapie budowy i odpowiednio skorygowane.

Poprawny montaż (poziom, zamocowanie do ściany), inspekcja podejść

Większość współcześnie montowanych grzejników płytowych i łazienkowych drabinkowych w inwestycjach deweloperskich powinna być montowana poziomo i pionowo, bez zadanych odchyleń. Kontrolując grzejniki warto użyć poziomnicy. Pomiędzy ścianą a grzejnikami powinny znajdować się co najmniej dwie śruby dystansowe, a sam grzejnik powinien być zamontowany stabilnie. Pamiętaj, że są zalecane minimalne odległości montażowe grzejników od posadzki i parapetów (10-12cm) co zapewnia właściwą cyrkulację powietrza przez grzejniki oraz ważne są odległości bocznych krawędzi od ścian. Odległości te określa się na minimum 2,5 cm, ale należy podejść do tego logicznie. Najczęściej z jednej strony grzejniki płytowe posiadają odpowietrzniki do grzejników, które powinniśmy umieć obsłużyć bez konieczności demontażu, a z drugiej znajdują się głowice termoregulacyjne. Jeżeli deweloper sam ich nie założył to przynajmniej powinien pozostawić odpowiednią ilość miejsca od ściany na samodzielne zamontowanie regulatorów bez demontażu grzejników lub innych przeróbek.

Dalszym krokiem kontroli instalacji c.o. jest sprawdzenie podejść pod grzejniki pod kątem szczelności i weryfikacja czy tynki przy podejściach zostały obrobione w sposób prawidłowy. Sposób poprowadzenia podłączeń (dolne czy boczne) ściśle związane jest z rodzajem materiału i konstrukcją ściany, na której dany grzejnik jest zamontowany. W przypadku konstrukcyjnej ściany żelbetowej niemożliwe jest wkucie instalacji w ścianę i podejście do grzejnika realizowane jest jako dolne. Wiąże się to z utrudnieniem w ułożeniu podłogi. Takiej informacji najczęściej nie będzie w standardzie deweloperskim. Jeśli nie jesteś „techniczny” warto skorzystać z porady architekta lub architekta wnętrz Studio PiK przed zakupem mieszkania, który po zapoznaniu z dokumentacją projektową zawsze będzie w stanie wskazać takie ryzyka. Jeśli jeszcze dolne podejście można zaakceptować to natynkowe prowadzenie instalacji do podłączenia grzejnika łazienkowego jest prawie nie do przyjęcia. Deweloperzy często dają możliwość wprowadzania zmian lokatorskich do projektu. W Studio PiK opracowujemy również i takie projekty zmian lokatorskich jako dokumentację dla dewelopera, a po wybudowaniu usługa odbioru mieszkania w asyście inżyniera jest w cenie opracowania dokumentacji.

Wyposażenie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne

Deweloper zapraszając Nabywcę na przegląd techniczny mieszkania, a później na odbiór kluczy powinien w momencie zaproszenia być pewien produktu, który wydaje. Stwierdza, że wykonał wszelkie roboty należycie, i że można przystąpić do kontroli wszelkich elementów mieszkania. Dlatego tak jak w przypadku umycia okien, tak w przypadku grzejników powinniśmy oczekiwać, że zostaną zdjęte przed odbiorem wszelkie zabezpieczenia i folie fabryczne z grzejników. Przez folię i kartony nie sposób ocenić grzejników pod kątem zabrudzeń, zarysowań, wgnieceń, uszkodzeń powłoki malarskiej i innych wad mechanicznych. Nawet jeżeli takie nie występują często spotykam się z niepoprawnym montażem maskownic, czy brakami wyposażenia grzejników (np. plastikowymi zaślepkami korków). Pamiętaj, że po przejęciu mieszkania wady lokalu typu uszkodzenia grzejników, drzwi, okien itp. przechodzą na Nabywcę i bez zgłoszenia tych wad do protokołu możesz mieć trudności z uzyskaniem usunięcia wad przez dewelopera.

Fot. Życzyłbym sobie, aby na moment przeglądu technicznego mieszkania od dewelopera z grzejników były zdjęte zabezpieczenia i folie fabryczne, a minimum to żeby grzejniki były zamontowane…

Sprawdzając wyposażenie szczególną uwagę zwracamy na sprawność regulatorów dopływu ciepła. O ile są zamontowane to szybkie sprawdzenie polega na zamykaniu i otwieraniu głowic termoregulacyjnych.

Sprawność działania, użytkowanie – Możliwości odpowietrzenia instalacji

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonywane są próby szczelności, a instalacja zostaje uzupełniana czynnikiem grzewczym – wodą. Odpowiada za to wykonawca instalacji i deweloper. Samo działanie i sprawność instalacji możemy sprawdzić jedynie w momencie, gdy ogrzewanie jest uruchomione. Bez uruchomionego ogrzewania nie sprawdzimy czy grzejniki grzeją na całej powierzchni i czy nie są zapowietrzone. Gdy ogrzewanie działa to przy użyciu pirometru lub kamery termicznej możemy sprawdzić skuteczność działania instalacji c.o. w grzejnikach. Dla sprawdzenia prawidłowości rozłożenia pętli ogrzewania podłogowego i określenia równomierności ogrzewania podłogowego jedyną możliwością będzie użycie kamery termicznej.

Użytkowanie: Zaopatrz się w kluczyk do zaworu odpowietrzania grzejników.

Kluczyk do zaworu odpowietrzania grzejników zabezpieczy nas przed ryzykiem uszkodzenia główki śruby zaworu, gdy ten będzie „zapieczony”, a my będziemy używać zwykłego wkrętaka.

Fot. Zamiast śrubokrętu do odpowietrzania grzejnika użyj specjalnego kluczyka. Dostaniemy go za około 4 zł w każdym markecie budowlanym, a pozwoli uniknąć ewentualnego uszkodzenia główki śruby w przypadku zapieczenia.

Zaplombowane grzejniki, a wykończenie mieszkania

Coraz częściej przy inwestycjach deweloperskich spotykamy się z sytuacją plombowania podejść i grzejników. Zerwanie plomb, w przypadku wystąpienia awarii w postaci przecieków z instalacji c.o., może skutkować nieuwzględnieniem przez dewelopera i jego wykonawców gwarancji na szczelność instalacji. Wiadomo, że podczas wykańczania mieszkań dla właściwego wykonania gładzi i wymalowania pomieszczeń, oraz ułożenia glazury w łazience wszyscy zdejmujemy grzejniki ze ścian. Chodzi o to, aby demontaż i ponowny montaż grzejników został wykonany przez wykwalifikowane do tego osoby, które zagwarantują Państwu poprawność podłączenia instalacji. Możliwe jest zlecenie tego deweloperowi – oczywiście za dodatkową opłatą.

Fot. Plomba na grzejniku założona przez dewelopera w celu uniemożliwienia samodzielnego demontażu na potrzeby wykończenia.

Pamiętaj o prowadzeniu prac z głową, aby nie zalać sąsiada z powodu zdjętych grzejników podczas Twojej nieobecności w mieszkaniu. Pamiętaj o zamknięciu zaworów dopływowych i powrotnych.

Galeria usterek