Logoterma – czyli Mieszkaniowa stacja cieplna

Popularna „logoterma” stanowi nowoczesną alternatywę dla indywidualnych kotłów dwufunkcyjnych oraz rozbudowanych węzłów cieplnych czy kotłowni w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Mieszkaniowe stacje cieplne to system coraz częściej stosowany przez deweloperów oraz spółdzielnie mieszkaniowe jako urządzenia służące do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu poprzez instalację centralnego ogrzewania (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe) oraz dostarczenia ciepłej wody użytkowej.

Niewątpliwie zastosowanie systemu logoterm w budownictwie mieszkaniowym wpływa na koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Główną zaletą inwestycyjną jest zasilenie dwuprzewodową instalacją z niskoparametrowego źródła ciepła co ogranicza ilość prowadzonych pionów w budynku.

Fot. Przykład mieszkaniowej stacji cieplnej.

Co to jest logoterma i za co odpowiada

Logoterma to najbardziej popularne handlowe określenie tego systemu. Spotykamy również inne nazwy dla mieszkaniowych stacji cieplnych, typu: indywidualna stacja mieszkaniowa, mieszkaniowy węzeł cieplny, miniwęzeł… Na potrzeby niniejszego artykułu pozwolę sobie na kolokwialne nazywanie mieszkaniowej stacji cieplnej logotermą, pomimo, że jest to nazwa systemu jednego z producentów. Podobnie zresztą, jak buty sportowe wszyscy nazywamy nazwą jednej z popularnej marki na „A”.

Logoterma jako indywidualne urządzenie grzewcze przypisane do lokalu mieszkalnego zapewnia jednostkowe ogrzewanie (zasila grzejniki lub ogrzewanie podłogowe i pozwala sterować obiegami grzewczymi) oraz służy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dla pojedynczego lokalu.

Indywidualne sterowanie i opomiarowanie węzła

Dzięki indywidualnemu opomiarowaniu, zastosowanie rozwiązania mieszkaniowych węzłów cieplnych mieszkańcy, otrzymują kontrolę nad regulacją i sposobem korzystania z ciepła dla potrzeb przygotowania c.w.u. i uzyskania komfortu cieplnego w swoim mieszkaniu. Logoterma stanowi rozwiązanie energooszczędne, które bezpośrednio przekłada się na członków danej wspólnoty mieszkaniowej. Rozliczenie kosztów zużytej energii.

Rozliczanie zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody w budynkach wyposażonych w indywidualne węzły mieszkaniowe. (logotermy) odbywa się na podstawie odczytów z dwóch liczników: odczytów z ciepłomierza i wodomierza zużytej wody zimnej. Zużyte ciepło dla potrzeb c.o. i c.w.u. rozliczane jest tylko jednym licznikiem zużytego ciepła.

Źródło ciepła dla logoterm

Za zasilanie mieszkaniowych stacji ciepła odpowiada czynnik grzewczy poprzez dwuprzewodową instalację z jednofunkcyjnego źródła ciepła, np. z lokalnej kotłowni lub za pomocą ciepła systemowego z ciepłowniczej sieci miejskiej z węzła cieplnego.

W odróżnieniu od rozbudowanych kotłowni i węzłów, które zapewniają ogrzewanie i ciepłą wodę w budynku ograniczają konieczność prowadzenia po budynku wielu pionów instalacyjnych, a przede wszystkim dodatkowych pionów (zasilenia i powrotu) ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W przypadku tradycyjnych węzłów c.w.u. krąży nieustannie w pętli instalacji i nieustannie jest ogrzewana w wymiennikach węzłów. Długości instalacji c.w.u. powoduje straty energii w instalacji. Cyrkulacja to konieczność zapewnienia stałej temperatury wody dla mieszkańców. Logoterma zapewnia indywidualne ogrzewanie wody dla pojedynczego lokalu powodując oszczędności eksploatacyjne.

W związku z ciągłą pracą kotłowni i węzłów zasilających logotermy odpowiedzialnych za przygotowanie c.w.u. znika pojęcie sezonu grzewczego. W chłodniejsze dni wystarczy odpowiednie ustawienie temperatury na programatorze i czynnik grzewczy zostanie przekierowany do naszej instalacji c.o.

Zasada funkcjonowania mieszkaniowej stacji cieplnej

Do logotermy doprowadzony jest czynnik grzewczy (nośnik ciepła w postaci gorącej wody), który, za jej pośrednictwem, bezpośrednio w sezonie grzewczym zasila instalację ogrzewania mieszkania, a poprzez wymiennik ciepła miejscowo ogrzewa „świeżą” wodę z pionu instalacji. Gdy nie mamy potrzeby ogrzewania mieszkania i jest ono wyłączone czynnik grzewczy zwracany jest przewodem do źródła ciepła. W częściach wspólnych znajdują się trzy przewody zasilające indywidualną stację cieplną: dwa grzewcze (zasilanie i powrót) oraz pion wody zimnej. W chwili rozpoczęcia poboru ciepłej wody poprzez odkręcenie kranu w mieszkaniu, czynnik grzewczy kierowany jest na wymiennik cieplny, który jest odpowiedzialny za ogrzanie wody z pionu wody zimnej pobranej z wodociągu. Logoterma swoim działaniem przypomina przygotowanie ciepłej wody poprzez elektryczny przepływowy podgrzewacz wody lub typowy kocioł dwufunkcyjny zasilany gazem.

fot. Schemat budowy przykładowej Mieszkaniowej stacji cieplnej.

Im większa odległość baterii, kranu i wylewek w mieszkaniu od mieszkaniowej stacji cieplnej znajdującej się w częściach wspólnych budynku tym dłuższy okres oczekiwania na ciepłą wodę i większy upływ wody z instalacji.

Koszty ogrzewania C.O i C.W.U.

Należy zauważyć, że w większości wspólnot mieszkaniowych dla potrzeb rozliczenia za zużycie ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody płaci się zaliczki, które rozliczane są raz do roku na podstawie rzeczywistych odczytów liczników. Faktyczne opłaty podzielone są na trzy grupy: koszty stałe, koszty zmienne oraz koszty rozliczenia i obsługi.

  1. Koszty stałe (niezależne): opłata stała za moc zamówioną; opłata stała za przesył.
  2. Koszty zmienne (zależne): opłata za zużyte ciepło; opłata zmienna za przesył, opłata za nośnik ciepła (ilość wody zużytej na uzupełnienia instalacji)
  3. Koszty rozliczenia i obsługi.

Zalety i wady mieszkaniowych stacji cieplnych

Zdecydowanie ilość zalet przewyższa wady zastosowania systemu mieszkaniowych stacji cieplnych. Poniżej krótkie zestawienie:

ZALETYWADY
+ redukcja kosztów inwestycyjnych związana z ilością prowadzonych przewodów instalacji– stosunkowo wysokie koszty wykonania instalacji – wysoki koszt mieszkaniowej stacji cieplnej
+ niewielkie gabaryty mieszkaniowych stacji cieplnych– coroczny obowiązek serwisowania stacji – oczywiście odpłatny
+ możliwość budowy mniejszych jednofunkcyjnych kotłowni / węzłów cieplnych– koszty związane z okresową legalizacją licznika ciepła
+ niezależność ogrzewania w każdym mieszkaniu
+ indywidualne rozliczenie zużytej energii wg wskazań licznika ciepła
+ brak podziału na sezon grzewczy i czas bez ogrzewania
+ wysoka wydajność uzyskania ciepłej wody użytkowej
+ bezpieczeństwo użytkowania
+ bezobsługowy charakter
+ możliwość zastosowania elektronicznych systemów sterowania ogrzewaniem w mieszkaniu

Odbiór instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnej

Przeprowadzając przegląd techniczny lokali mieszkalnych od dewelopera i spółdzielni jednym z podstawowych elementów jest sprawdzenie systemów doprowadzenia źródła ciepła do instalacji oraz miejsca zamontowania liczników. Odbiór instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody należy rozpocząć od sprawdzenia i wpisania do protokołu stanu liczników wraz z ich numerami seryjnymi.

Zapraszam do śledzenia dalszych wpisów na poradniku Studio PiK dotyczącym odbiorów technicznych mieszkań w tym odbiorów instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

* Przedstawiony w artykule przykład mieszkaniowej stacji cieplnej oraz sama treść artykułu nie stanowi instrukcji obsługi czy szczegółowego omówienia jakiegokolwiek z dostępnych na rynków systemów ogrzewania. Przed przystąpieniem do regulacji własnej mieszkaniowej stacji cieplnej, każdorazowo, należy zapoznać się z instrukcją obsługi załączoną do instrukcji użytkowania mieszkania przekazanej przez dewelopera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *