Zgodność z projektem

 • Zgodność wykonania rozkładu pomieszczeń; poprawność wprowadzenia zmian lokatorskich; lokalizacja otworów drzwiowych i okiennych; zgodność ze standardem wykończenia; pomiar gabarytów otworów pod drzwi wewnętrzne
 • *Pomiar powykonawczy powierzchni na formatce dostarczonej przez klienta oraz wynik pomiaru dostarczany w następnym dniu roboczym. Usługa dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem.

Ściany i tynki

 • Kąty, pionowość i płaszczyznę; fakturę i strukturę; ubytki mechaniczne; zarysowania; zawilgocenie tynków; prawidłowość zamontowania kątowników; prawidłowość wykonania nacięć dylatacyjnych

Posadzki

 • Poziom; płaszczyznę; prawidłowość wykonania nacięć dylatacyjnych; zarysowania, ew. naprawy zarysowań; zawilgocenie posadzki i jej trwałość

Sufity – ocena tynków wizualna

 • *Poziom; *płaszczyznę; wysokość

Tarasy i balkony z okładzinami

 • Wykończenie; spadki; fugi; uszkodzenia i spękania; balustrady; obróbki blacharskie; wykończenie elewacji

Stolarka drzwiowa i okienna

 • Prawidłowość osadzenia i pracy; wyposażenie; uszkodzenia mechaniczne; zarysowania szyb; kontrola parapetów wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem uszkodzeń, prawidłowości montażu, wysokości montażu

Grzejniki wewnętrzne

 • Rozkład; prawidłowość montażu; kompletność obudowy grzejników; wyposażenie; gabaryty; uszkodzenia mechaniczne

Wentylacja

 • ** Drożność przewodów wentylacyjnych

Instalacje elektryczne i sanitarne

 • Lokalizacja gniazd, punktów świetlnych, włączników oraz ich ilość; opis tablicy bezpieczników; działanie dzwonka i domofonu;
 • Sprawdzenie podejść pod armaturę sanitarną i odpływy kanalizacyjne; montaż wodomierzy wody zimnej i ciepłej
 • Sprawdzenie poprawności montażu grzejników i ich gabarytów oraz ewentualnych uszkodzeń
 • *** Sprawdzenie obecności napięcia w każdym z gniazd – jeśli instalacja elektryczna zasilana jest prądem

Przynależności (komórki lokatorskie, miejsce postojowe / garaż)

 • Lokalizacja, gabaryty, wyposażenie

Uwagi:

*Na życzenie klienta

** W przypadku wentylacji grawitacyjnej pomiar ciągu odbywa się tylko w okresie zimowym