Najpóźniej na dzień przed odbiorem należy przekazać na adres mailowy dokumenty, ponieważ nasz inżynier musi się wcześniej z nimi zapoznać. Przede wszystkim:

  • Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik do Umowy deweloperskiej;
  • Standard wykończenia z prospektu (zawiera on informację nt. sposobu i jakości wykończenia poszczególnych elementów budowlanych. Zawiera informacje m.in. o tynkach, posadzkach, oknach, drzwiach, balkonach/tarasach,zakresie wykonanych instalacji);
  • Plan mieszkania (rzut budowlany lub architektoniczny z wymiarami);
  • Rzut instalacji: branży elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, gazowej;
  • Zatwierdzone zmiany lokatorskie – jeśli były wprowadzone;
  • *Obmiar powykonawczy / inwentaryzacja powierzchni – wykonany przez uprawnionego geodetę na zlecenie dewelopera;
  • *Dokumentację fotograficzną instalacji przed zakryciem – jeżeli deweloper zobowiązał się taką dostarczyć nabywcy;
  • *Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej.

* Dokumenty nieobowiązkowe lecz przydatne podczas odbioru.

W przypadku inwestycji innych niż „standard deweloperski” lista poszczególnych dokumentów jest ustalana indywidualnie z klientem.